Jiří Cimpel

Přípravný kurz pro získání certifikace považuji za hlavní přidanou hodnotu daného certifikátu. Kurz od Efacademy hodnotím jako velmi přínosný pro praxi. Při rozhodování o tom s kým přípravný kurz absolvovat mě o cestě s Efacademy přesvědčilo to, že každý z jednotlivých panelů vedou odborníci z praxe, kteří se danému tématu ve svém profesním životě věnují. Během kurzu jsme měli možnost s jednotlivými lektory veškerá témata detailně diskutovat a probírat i naše profesní témata s kurzem přímo nesouvisející. Ke každému panelu jsme měli k dispozici podrobná skripta, která jsem později velmi ocenil při přípravě na zkoušku. Už v průběhu kurzu jsem měl možnost nově nabyté zkušenosti využívat v praxi a pomohli mi v získání větší sebedůvěry při komunikaci s bonitními klienty a majiteli firem. Kurz také otevřel řadu oblastí, ve který si uvědomuji, že jsou mé znalosti zatím malé a ukázal mi tak cestu i k dalšímu profesnímu rozvoji. Díky Michalovi i Daliborovi za servis a podporu, kterou nám v průběhu celého kurzu poskytovali.

Jiří Cimpel