Vojtěch Duba – o studiu a certifikátu EFP

Benefity přípravy na EFA certifikaci od EFAcademy

Co by měl finanční poradce udělat pro to, aby byl zajímavý pro své klienty, měl pro ně přidanou hodnotu a byl partnerem při řešení jejich finančních potřeb? Odpověď je jednoduchá – profesně se vzdělávat a reagovat na aktuální trendy v oblasti financí. V současné situaci, kdy se mění legislativní podmínky téměř ve všech oblastech je velmi důležité udržet své znalosti na maximální úrovni. Ideálním způsobem, jak toho dosáhnout je splnění požadavků na EFA certifikaci. Jak na to? Finanční poradce se nejprve připravuje na certifikační zkoušku, která je svou náročností a obsahem srovnatelná se studiem na vysoké škole. Certifikace EFA prokazuje, že se poradce připravil v oblastech investic, daní, zajištění rizik a úvěrového procesu. Nedílnou součástí je i znalost legislativy a etiky práce ve finančním poradenství. Pro udržení certifikace jsou držitelé EFA certifikátu povinni absolvovat každý rok dalšími vzdělávacími kurzy, kde se získané znalosti prohlubují a rozšiřují. Příprava na získání titulu EFA přináší pevný základ ve znalostech, které jsou pro kvalitního finančního poradce zásadní. Finančním poradcům vzrůstá sebedůvěra a zlepší se argumentace efektivita práce. Příprava na certifikaci EFA vám pomůže odhalit, jak produkty a aktiva na různých trzích fungují, a může vám nastínit možné výhody stejně jako veškeré potenciální stinné stránky. Spolu s klientem, pak můžete činit lepší rozhodnutí o tom, čemu můžete a měli byste věřit – a jakým produktům byste se měli vyhýbat, protože nejsou pro klientovu situaci vhodné. Příprava na EFA certifikaci je možná několika způsoby. Jedním z nich je samostudium, které je velmi náročné. Další možností je vyuřití prezenčního přípravného kurzu probíhajícího 18 dní v rámci uceleného vzdělávacího programu, který je certifikován Evropskou asociací finančního plánování. Jednotlivá témata jsou přednášena jak profesionály s praktickými zkušenostmi z obchodníího procesu, tak i akademickými pracovníky, kteří se věnují především základním parametrům. Budete rozumět fungování celého finančního trhu v širších souvislostech od pojišťovnictví, bankovnictví, investic až po legislativu, daně, etiku a finanční plánování. Více o možnostech prezenčního kurzu ZDE. Novou možností je online kurz, který svým know-how vychází z prezenčního kurzu, ale má několik výhod – studujete kdykoli, kdekoli. Větší možnost svobody a flexibilita studia zajistí naprostou svobodu a pohodlí. Zajímá vás online kurz? Více informací najdete na stránkách EFAonline.cz Samostatnou důkladnou přípravou, pomocí prezenčního či online kurzu by měl být finanční poradce připraven na splnění certifikační zkoušky EFA, která je strukturována tak, aby měl poradce komplexní zázemí a přehled o všech klíčových oblastech světa finančního poradenství a plánování.

Jakub Himl – na co si dát pozor

Viktor Hostinský – přidaná hodnota finančního poradce

Martin Širůček - 10 let od pádu Lehman Brothers aneb naučili jsme se něco nového?