IMG_6825

Pavel Kolář

Lektor v oblasti svěřenských fondů

získal profesní předpoklady pro výkon své funkce v průběhu 14 let své bohaté praxe ve finančním sektoru.
Širší praktický pohled získal provozováním své poradenské praxe v ČR s důrazem na správu finančního jmění. Od roku 2002 paralelně absolvoval studijní pobyty zaměřené na privátní finanční servis a oblast správy cizího majetku v rámci stáží v Německu, Švýcarsku a Maďarsku.
Od roku 2013 se zaměřil na správu cizího majetku v režimu svěřenského fondu, který vychází z pravidel anglického trustu. Jeho úzká spolupráce s​e zahraničními​​ odborníky ​poskytuje efektivní prvek, který dodává zakladatelům i správcům svěřenských fondů v ČR zkušenosti a znalosti, které zde nejsou dostupné.

Other Member

dalibor Jurič

Mgr. Dalibor Jurič, EFA

tutor vzdělávacích kurzů
valentik_michal

Ing. Michal Valentík

Lektor v oblasti investic
michal jírů

Michal Jírů

Lektor v oblasti investic
Spacek

Ing. et Mgr. Martin Špaček

Lektor v oblasti investic