Peter_Miklos

Judr. Peter Mikloš

LEKTOR V OBLASTI PRÁVO A LEGISLATIVA

V roku 2003 ukončil štúdium na právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Rigoróznu skúšku absolvoval na právnickej fakulte Trnavskej univerzity.

Takmer od ukončenia vysokoškolských štúdií pracovne pôsobil  na finančnom trhu a venoval  oblasti ochrany práv spotrebiteľa na finančnom trhu v Národnej banke Slovenska. V národnej banke Slovenska sa zameriaval najmä na riešenie podaní spotrebiteľov voči dohliadaným subjektom a náprave porušení práv spotrebiteľov. V súčasnej dobe pôsobí na Ministerstve financií SR na sekcii finančného trhu, ako riaditeľ odboru, kde sa venuje tvorbe legislatívy súvisiacej s finančným trhom a ochranou spotrebiteľov na finančnom trhu. Tiež pôsobí ako člen Komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách pri Ministerstve spravodlivosti SR.

Other Member

dalibor Jurič

Mgr. Dalibor Jurič, EFA

tutor vzdělávacích kurzů
valentik_michal

Ing. Michal Valentík

Lektor v oblasti investic
michal jírů

Michal Jírů

Lektor v oblasti investic
Spacek

Ing. et Mgr. Martin Špaček

Lektor v oblasti investic