strilkova

Ing. Regína Mazurová

Lektorka v oblasti daně

Vystudovala Ekonomickou fakultu VŠB-TU Ostrava. Jako externistka působí na Katedře účetnictví a daní Vysoké školy báňské – Technické university v Ostravě. Mezi vyučované předměty patří především Přímé daně a Daně v EU.

Je spoluautorkou mnoha odborných článků evidovaných rovněž v databázi Web of Science a SCOPUS a dvou monografií.

Své teoretické znalosti aplikuje zejména v praxi. V roce 2014 úspěšně složila zkoušky a stala se daňovou poradkyní zapsanou v seznamu Komory daňových poradců ČR pod číslem 4937. Její specializací je oblast daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.

Other Member

dalibor Jurič

Mgr. Dalibor Jurič, EFA

tutor vzdělávacích kurzů
valentik_michal

Ing. Michal Valentík

Lektor v oblasti investic
michal jírů

Michal Jírů

Lektor v oblasti investic
Spacek

Ing. et Mgr. Martin Špaček

Lektor v oblasti investic