IMG_6817

Ing. Oldřich Šoba, Ph.D.

Lektor v oblasti podnikových financí a oceňování podniku

působí v investiční společnosti Jet Investment jako projektový ředitel, COO a člen dozorčí rady. Věnuje se tak vyhledávání a řízení restrukturalizačních projektů a je zodpovědný za provoz investiční společnosti a obhospodařovaných private equity fondů. Působí také jako člen představenstva ve společnostech PBS INDUSTRY a LESS & TIMBER a jednatel společností LESS & ENERGY a Bronswerk Heat Transfer. Vystudoval finance na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Před příchodem do skupiny Jet Investment v roce 2014 působil jako projektový manažer a ekonomický analytik v poradenských společnostech a univerzitní pedagog finančních a kapitálových trhů.

Other Member

dalibor Jurič

Mgr. Dalibor Jurič, EFA

tutor vzdělávacích kurzů
valentik_michal

Ing. Michal Valentík

Lektor v oblasti investic
michal jírů

Michal Jírů

Lektor v oblasti investic
Spacek

Ing. et Mgr. Martin Špaček

Lektor v oblasti investic