123a74f

Ing. Dagmar Bednáriková, PhD.

Lektorka v oblasti daně

Daňová poradkyňa Slovenskej komory daňových poradcov (číslo osvedčenia 710/2003). Členkou Metodicko-legislatívnej skupiny Slovenskej komory daňových poradcov pre daň z príjmov fyzických osôb. Náplňou mojej práce v súčasnosti je okrem služieb spojených s vedením účtovníctva, mzdovej a ekonomickej agendy, najmä daňové poradenstvo. Špecializujem sa na problematiku dane z príjmov, medzinárodné zdaňovanie a daň z pridanej hodnoty, aktívne sa zapájam do legislatívnych procesov.

V akademickej oblasti sa venujem prednáškovej činnosti na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave. Som spoluautorkou vysokoškolských skrípt a učebných textov. Publikovala a prezentovala som viaceré príspevky na medzinárodných zahraničných i domácich vedeckých konferenciách. Publikačná činnosť obsahuje aj články uverejňované v odborných vedeckých časopisoch (Nová ekonomika), príležitostne som citovaná v slovenských ekonomických denníkoch (Hospodárske noviny, Sme).

Other Member

dalibor Jurič

Mgr. Dalibor Jurič, EFA

tutor vzdělávacích kurzů
valentik_michal

Ing. Michal Valentík

Lektor v oblasti investic
michal jírů

Michal Jírů

Lektor v oblasti investic
Spacek

Ing. et Mgr. Martin Špaček

Lektor v oblasti investic