rk_foto2

Richard Kunovský

Nezávislý investiční poradce

“ Účast na kurzu hodnotím ve své profesní kariéře hodně vysoko. Mohl jsem se potkávat pravidelně i s dalšími stejně motivovanými kolegy, což je vždy obohacující. Co se týká přednášek – nechci nikoho jmenovat, ale určitě byly pro mě přínosem, vedle přednášek od lidí z přímé praxe, také přednášky od teoretiků investování (myšleno v dobrém), finanční matematiku jsem již zmínil, hodnotím ji na vysoké úrovni. Líbilo se mi zapálení pro věc ze strany organizátorů akademie, to mě hodně motivovalo. ”