Špičkové odborné znalosti, jak poskytovat komplexní poradenství bonitním klientům

OBSAH KURZU

1. Finanční trhy a finanční matematika

Finanční systém a finanční trh
Investice a jejich typy
Dělení finančního trhu
Regulatorní a komerční instituce finančního trhu
Základní druhy cenných papírů
Dluhopisy
Akcie
Investiční nástroje kolektivního investování (základy)
Termínové derivátové nástroje (základy)
Strukturované produkty (základy)
Základy finanční matematiky – časová hodnota peněz
Jednoduché úročení
Složené úročení
Budoucí hodnota anuity – spoření a pravidelné investice
Současná hodnota anuity – důchody a čerpání anuity
Umořování dluhu – anuitní umořování, umořování stejným úmorem
 

2. Teorie financí

Základy makroekonomie
Inflace, HDP, ekonomické cykly
Vztahy mezi vybranými faktory a investicemi (cennými papírem, vývojem finančního trhu)
Měnové intervence centrální banky
Kvantitativní uvolňování
Soudobý ekonomický vývoj
 

3. Derivátové nástroje

Základní principy termínových kontraktů a jejich typy
Forward, Futures, Swapy
Opce
Cap, Floor, Collar
Strukturované produkty a investiční certifikáty
 

4. Kolektivní investování

Základní pricnicpy kolektivního investování v ČR a ve světě
Investiční model kolektivního investování
Podílový model kolektivního investování
Základní druhy fondů, jejich klasifikace, charakteristika, UCITS a non-UCITS fondy
ETF
Ukazatele výkonnosti podílových fondů, aneb jak číst výkazy a zprávy fondů
Nákladovost fondů, druhy poplatky

5. Základy portfolio managementu

Strategická a taktická alokace
Principy diverzifikace, korelace aktiv
Výnosnost a rizikovost portfolia
Teorie portfolia, model CAPM
 

6. Pojištění

Význam pojištění ve finančním plánování
Životní pojištění, úmrtnostní tabulky
Neživotní pojištění
Ukazatele nákladovosti a její výpočet
 

7. Nemovitosti

Hypoteční úvěry a jejich druhy
Možnosti zajištění
Oceňování nemovitostí, LTV
Katastr nemovitostí
 

8. Daně

Daňový systém v ČR
DPH, Spotřební daň, Daň z nabytí nemovitých věcí
Daň z příjmu FO
Daň z příjmu PO
 

9. Legislativa

Základní principy, legislativa obecně
Spotřebitelské úvěry
Investice
AML zákon
Legislativa Investičních poradců a zprostředkovatelů
Zákon o spotřebitelském úvěru, Zákon o hypotečních úvěrech
Osobní bankrot, exekuce
 

10. Důchody a důchodové systémy

Důchodové systémy v ČR a zahraniční
Demografický vývoj, stav důchodového účtu
Pilíře důchodového plánování (průběžní systém, DPS, nemovitosti, investice,…)
Sociální dávky a podpora
 

11. Finanční plánování a jeho principy

Analýza klientských potřeb, ochrana příjmů
Analýza stávajících produktů klienta
Sestavení finančního plánu
Využití pojistných a investičních produktů ve finančním plánu
Praktické případy a případová studie

Uchazeč o certifikační zkoušku EFA musí splňovat tyto podmínky:

 

  • Minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitou
  • Minimálně tři roky prokazatelné praxe v oblasti finančního poradenství a plánování 
  • Čistý trestní rejstřík
  • Podání přihlášky
  • Úhrada poplatku za vykonání zkoušky

Zkouška pro získání certifikátu EFA  probíhá nejprve formou 90 minutového písemného testu. Po splnění písemné části probíhá ústní část zkoušky, kde uchazeč musí obhájit komplexní finanční plán před odbornou porotou.