• EFA
   cademy
  • EFA
   cademy
 • EFA
  cademy


Proč právě EFAcademy?

Certifikát EFA™ a jeho výhody

Profesní titul EFA (€uropean Financial Advisor™) je vydáván úspěšným absolventům certifikační zkoušky. Díky evropské certifikaci mohu jako EFA™ pracovat s klienty i v dalších evropských zemích na základě složení rozdílových zkoušek na témata s lokální odlišností zejména v oblasti regulace, legislativy a daní.

Více

Informace o kurzech

 

€UROPEAN FINANCIAL ADVISOR™

 

Přípravný kurz je zaměřen na oblast investic, pojištění, úvěrů a nemovitostí, daní, práva, etiky a finančního plánování. Získáte špičkové odborné znalosti, jak poskytovat komplexní poradenství bonitním klientům. Náplň kurzu odpovídá obsahu certifikační zkoušky a vede k získání prestižního poradenského titulu EFA (EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR™ ).

Více

investiční poradce

 

Přípravný kurz je pro finanční a investiční poradce, pracující se zúženým portfoliem investičních produktů. Náplň kurzu odpovídá obsahu certifikační zkoušky a vede k úspěšnému absolvování investičního poradenství IP podle ZPKT.

Více

Staňte se jedním z nás

 

Dnešní finančně-poradenský trh se velmi dynamicky vyvíjí a konsoliduje. Značně sílí poptávka finančních poradců po tom, aby pro své klienty vytvářeli skutečnou přidanou hodnotu. Významně se mění i potřeby klientů, kteří od svých finančních poradců očekávají komplexní řešení a kvalitní službu vedoucí ke splnění vlastních finančních cílů. Profesionální finanční poradci si uvědomují potřebu vzdělání a následného rozvoje. Vědí, že díky tomuto postoji je možné dlouhodobě udržet kvalitu poskytovaných služeb a fungující, dlouhodobý a oboustranně prospěšný vztah s klienty. Jedním z možných nástrojů k dosažení tohoto cíle je získání a udržení prestižního mezinárodního certifikátu EFA (European Financial Advisor) a následně EFP (European Financial Planner).

Staňte se i Vy jedním z poradců, kteří to myslí opravdu vážně a připravte se na získání certifikátu a profesního titulu EFA a EFP prostřednictvím kurzů EFAcademy.

Více informací

Mise a vize EFAcademy

 

Pomoci naplnit misi EFPA (European Financial Planning Association) vedoucí ke prospěchu klientů, finančně poradenských praxí a samotné profese finančního poradce. Díky implementaci vysokých standardů kvality, kompetencí a etického kodexu finančních poradců přispět ke kultivovaci trhu finančních služeb.

Více