Načítám Akce

« All Akce

  • akce již proběhla.

Makroekonomie, deriváty a psychologie investování (13.-14.12.2017)

13.12.2017 @ 8:00 - 14.12.2017 @ 17:00

Makroekonomie

Cílem této lekce je poskytnou posluchači ucelenou předsatvu o souvstažnostech probíhajícíh na finančních a kapitálových trzích. Orientaci v základních makroekonomických údajích a jejich vlivu na investice a vývoj kapitálových trhů. Lekce slouží k tomu, aby posluchač dokázal na základě znalostí z jiných lekcí tyto znalosti vhodně kombinovat a zasadit do širšího ekonomického rámce. Pozornost je zaměřena především na monetární politiku centrálních bak a její důsledky z hlediska investic a spotřeby (vývoj spotřebitelských cen, HDP), vývoj cen a výnosnosti majetkových a dluhových cenných papírů, dále na bakovní systémy, transmisní mechanismy apod.

Cílem je poskytnout posluchači teoretické znalosti z oblasti fungování financí a ekonomického systému, které budou prezentovány na praktických příkladech s cílem zasazení do širšího rámce a jejich využití v dalších oblastech.

Derivátové nástroje

V této lekci obdrží posluchači základní přehled a znalosti o problematice derivátových nástrojů a jejich využití. První část se věnuje standardním derivátovým instrumentům, a to jak pevným (forward, futures, swap), tak podmíněným opčním kontraktům. Součástí je vysvětlení principů jejich využití, obchodování a oceňování. Druhá část se věnuje moderním strukturovaným produktům, a to zejména investičním certifikátům a warrantům, vše je prezentováno na praktických příkladech s cílem upozornit posluchače na rizika, které mohou pro klienta strukturované produkty představovat.

Cílem je poskytnout posluchači základní přehled o funkcích derivátových nástrojů, kdy především v poslední době narůstá tlak prodejců a emitentů strukturovaných produktů pro retailové klienty, tak aby byli schopni jim porozumět a předat klientovi podstatné informace o jejich funkci a riziku

Psychologie investování 

Cílem je: Poskytnout účastníkům přehled o chybách v rozhodování ve vztahu k penězům v kontextu behaviorální ekonomie

Kde je to možné, nabídnout možná řešení k překonání těchto chyb při společné práci klient-poradce

Podrobnosti

Zahájení:
13.12.2017 @ 8:00
Ukončení:
14.12.2017 @ 17:00
Rubrika Akce:
Štítky Akce:

Místo konání

Praha

Pořadatel

rejnus prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.