špičkové odborné znalosti, jak poskytovat komplexní poradenství bonitním klientům

OBSAH KURZU

1.       Finanční trhy a finanční matematika

 • Finanční systém a finanční trh
 • Investice a jejich typy
 • Dělení finančního trhu
 • Regulatorní a komerční instituce finančního trhu
 • Základní druhy cenných papírů
  • Dluhopisy
  • Akcie
  • Investiční nástroje kolektivního investování (základy)
  • Termínové derivátové nástroje (základy)
  • Strukturované produkty (základy)
 • Základy finanční matematiky – časová hodnota peněz
 • Jednoduché úročení
 • Složené úročení
 • Budoucí hodnota anuity – spoření a pravidelné investice
 • Současná hodnota anuity – důchody a čerpání anuity
 • Umořování dluhu – anuitní umořování, umořování stejným úmorem

2.       Teorie financí

 • Základy makroekonomie
 • Inflace, HDP, ekonomické cykly
 • Vztahy mezi vybranými faktory a investicemi (cennými papírem, vývojem finančního trhu)
 • Měnové intervence centrální banky
 • Kvantitativní uvolňování
 • Soudobý ekonomický vývoj

3.       Derivátové nástroje

 • Základní principy termínových kontraktů a jejich typy
 • Forward, Futures, Swapy
 • Opce
 • Cap, Floor, Collar
 • Strukturované produkty a investiční certifikáty

4.       Kolektivní investování

 • Základní pricnicpy kolektivního investování v ČR a ve světě
 • Investiční model kolektivního investování
 • Podílový model kolektivního investování
 • Základní druhy fondů, jejich klasifikace, charakteristika, UCITS a non-UCITS fondy
 • ETF
 • Ukazatele výkonnosti podílových fondů, aneb jak číst výkazy a zprávy fondů
 • Nákladovost fondů, druhy poplatky

 

5.       Základy portfolio managementu

 • Strategická a taktická alokace
 • Principy diverzifikace, korelace aktiv
 • Výnosnost a rizikovost portfolia
 • Teorie portfolia, model CAPM

6.       Pojištění

 • Význam pojištění ve finančním plánování
 • Životní pojištění, úmrtnostní tabulky
 • Neživotní pojištění
 • Ukazatele nákladovosti a její výpočet

7.       Nemovitosti

 • Hypoteční úvěry a jejich druhy
 • Možnosti zajištění
 • Oceňování nemovitostí, LTV
 • Katastr nemovitostí

8.       Daně

 • Daňový systém v ČR
 • DPH, Spotřební daň, Daň z nabytí nemovitých věcí
 • Daň z příjmu FO
 • Daň z příjmu PO

9.       Legislativa

 • Základní principy, legislativa obecně
 • Spotřebitelské úvěry
 • Investice
 • AML zákon
 • Legislativa Investičních poradců a zprostředkovatelů
 • Zákon o spotřebitelském úvěru, Zákon o hypotečních úvěrech
 • Osobní bankrot, exekuce

10.   Důchody a důchodové systémy

 • Důchodové systémy v ČR a zahraniční
 • Demografický vývoj, stav důchodového účtu
 • Pilíře důchodového plánování (průběžní systém, DPS, nemovitosti, investice,…)
 • Sociální dávky a podpora

11.   Finanční plánování a jeho principy

 • Analýza klientských potřeb, ochrana příjmů
 • Analýza stávajících produktů klienta
 • Sestavení finančního plánu
 • Využití pojistných a investičních produktů ve finančním plánu
 • Praktické případy a případová studie

Požadavky

Uchazeč o certifikační zkoušku €FA™ musí splňovat tyto podmínky:

 • Minimálně středoškolské vzdělání
 • Minimálně tři roky prokazatelné praxe v oblasti finančního poradenství a plánování nebo jeden rok této praxe spolu s úspěšným absolvováním programu pro přípravu k certifikační zkoušce €FA™
 • Čistý trestní rejstřík
 • Podání přihlášky
 • Úhrada poplatku za vykonání zkoušky

Zkouška pro získání certifikátu €FA™  probíhá nejprve formou 90 minutového písemného testu. Po splnění písemné části probíhá ústní část zkoušky, kde uchazeč musí obhájit komplexní finanční plán před odbornou porotou.

přihlaste_se_jeste_dnes