HARMONOGRAM NÁSLEDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO EFA/EFP V ROCE 2019

24.1.2019   - Investiční webinář Petra Šimčáka

21.2.2019   - Daňové přiznání 2018 - Regína Mazurová

27.3.2019   - Behaviorální prodej - Struktogram - Milan Zajíček

9.4.2019    - Investiční webinář Michala Valentíka

26.4.2019   - Oceňování podniku, korporátní finance - Pavel Rudiš

21.5.2019   - Majetkové a odpovědnostní pojištění - Gustav Vacek

17.9.2019   - Microsoft Excel pro pokročilé finanční poradce - Petr Šimčák

* Kalkulačka pro akumulační fázi a důchodovou životní fázi klienta. Hledání hodnot pro investiční část finančního plánu. * Simulace scénářů budoucího vývoje pravidelné i jednorázové investice (očekávaný, optimistický, pesimistický scénář)

* Vytvoření xls šablony pro tvorbu tzv. factsheetu fondu (zhodnocení na různých periodách, volatilita, Sharpe Ratio, parametry s vazbou na benchmark: Alfa, Beta, Tracking Error a další ukazatele)

* Výpočet různých metod zhodnocení fondu. Zhodnocení manažera (time-weighted return) vs zhodnocení klienta (money-weighted return) a z toho plynoucí tzv. „behaviorální mezera“

* Výpočty pro dluhopisy: Vazba mezi změnami výnosu-ceny-durace-kreditními prémiemi;

* Výpočet různých metod rizika (volatilita, VaR, CVaR)

* Tvorba portfolií (mean-variance optimalizace ex-post, ex-ante a další metody)

3.10.2019    - Finanční fórum PEF 3.0 - Krize klepe na dveře, (ne)bojte se otevřít - Daniel Gladiš, Lukáš Kovanda, Miroslav Kollár, Michal Valentík, Petr Šimčák

Programem je panelová diskuze v obsazení moderátor + 5 speakerů, každý s prezentací na 30-40 minut a následnou řízenou diskuzí. Zaměření Finančního fóra 3.0 se týká především reakce na aktuální situaci na kapitálových trzích a vývoje ekonomik (globální, evropské a americké trhy). Pozornost je věnována především: - zpomalování světových ekonomik a českého průmyslu - nízkým úrokovým sazbám v Evropě - rostoucí inflace a úrokové sazby v USA - nízké či záporné spready výnosy dluhopisů - jak vhodně ochránit své portfolio před krizí - smysl nemovitostí v portfoliu - kdy načasovat nákup nemovitosti

15.10.2019 - Investiční webinář Viktora Hostinského

Nebojte se recese
Stejně jako je zima přirozenou součástí ročního cyklu, je i recese součástí každého ekonomického cyklu. A protože se světová ekonomika dle všeho nachází v jeho pozdní fázi, je recese v očekávání většiny ekonomů i investorů. 
Naším úkolem na webináři bude hledat odpovědi na následující otázky:
Kdy může přijít?
Měl bych teď investovat?
Jak?
Na co si dát pozor?

29.10.2019 - Svěřenská správa a family business - David Krajíček, Peter Kováčik, Pavel Kolář

Rodinná firma, Legislativní režim, Význam rodinných firem v ekonomice, Komplexita rodinných firem, Struktury řízení rodinné firmy a rodiny, Nástupnictví v rodinné firmě, Zákonné náležitosti související se vznikem, změnami a zánikem svěřenského fondu, Práva a povinnosti osob majících vliv na existenci svěřenského fondu, Rizika svěřenského poradce a správce, Výkaznictví, Regulace, Daně

12.11.2019 - Korporátní dluhopisy - Ondřej Záruba

Teoretický úvod do problematiky dluhopisů. Posuzování rizik u dluhopisů. Nabídka korporátních dluhopisů v ČR. Korporátní a municipální dluhopisy versus státní Podílové fondy investující do korporátních dluhopisů v ČR. Pravidla emise korporátních dluhopisů v ČR. Způsoby distribuce korporátních dluhopisů. Burzovně obchodované dluhopisy v CZK. Dluhopisový marketing. Profily více než 50 dluhopisových emitentů v ČR. Nabídka korporátních dluhopisů v EUR a USD. Municipální dluhopisy. Garážové emise dluhopisů. Jak poznat kvalitní / pochybnou dluhopisovou emisi

18.12.2019 - Investiční čajovna Petra Šimčáka

 
Cena za webinář je 890,- Kč + DPH
Cena za prezenční kurz je 2.640,- Kč + DPH

Přihlásit do kurzů se můžete mailem na info@efacademy.cz