HARMONOGRAM NÁSLEDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO EFA/EFP V ROCE 2019

24.1.2019   - Investiční webinář Petra Šimčáka
21.2.2019   - Daňové přiznání 2018 - Regína Mazurová
27.3.2019   - Behaviorální prodej - Struktogram - Milan Zajíček
9.4.2019    - Investiční webinář Michala Valentíka
26.4.2019   - Oceňování podniku, korporátní finance - Pavel Rudiš
21.5.2019   - Majetkové a odpovědnostní pojištění - Gustav Vacek
19.6.2019   - Portfolio management - Petr Šimčák
10.9.2019   - Rodinné firmy a svěřenská správa - David Krajíček, Pavel Kolář, Peter Kováčik
15.10.2019 - Investiční webinář Viktora Hostinského
29.10.2019 - Dluhopisy - Ondřej Záruba
12.11.2019 -Typologie investičních temperamentů - Michal Jírů
12.12.2019 - Investiční čajovna Petra Šimčáka
 
Cena za webinář je 890,- Kč + DPH
Cena za prezenční kurz je 2.640,- Kč + DPH

Přihlásit do kurzů se můžete mailem na info@efacademy.cz