Špičkové odborné znalosti, jak poskytovat komplexní poradenství bonitním klientům

OBSAH KURZU

1. Finanční trhy a finanční matematika

Finanční systém a finanční trh
Investice a jejich typy
Dělení finančního trhu
Regulatorní a komerční instituce finančního trhu
Základní druhy cenných papírů
Dluhopisy
Akcie
Investiční nástroje kolektivního investování (základy)
Termínové derivátové nástroje (základy)
Strukturované produkty (základy)
Základy finanční matematiky – časová hodnota peněz
Jednoduché úročení
Složené úročení
Budoucí hodnota anuity – spoření a pravidelné investice
Současná hodnota anuity – důchody a čerpání anuity
Umořování dluhu – anuitní umořování, umořování stejným úmorem
 

2. Teorie financí

Základy makroekonomie
Inflace, HDP, ekonomické cykly
Vztahy mezi vybranými faktory a investicemi (cennými papírem, vývojem finančního trhu)
Měnové intervence centrální banky
Kvantitativní uvolňování
Soudobý ekonomický vývoj
 

3. Derivátové nástroje

Základní principy termínových kontraktů a jejich typy
Forward, Futures, Swapy
Opce
Cap, Floor, Collar
Strukturované produkty a investiční certifikáty
 

4. Kolektivní investování

Základní pricnicpy kolektivního investování v ČR a ve světě
Investiční model kolektivního investování
Podílový model kolektivního investování
Základní druhy fondů, jejich klasifikace, charakteristika, UCITS a non-UCITS fondy
ETF
Ukazatele výkonnosti podílových fondů, aneb jak číst výkazy a zprávy fondů
Nákladovost fondů, druhy poplatky

5. Základy portfolio managementu

Strategická a taktická alokace
Principy diverzifikace, korelace aktiv
Výnosnost a rizikovost portfolia
Teorie portfolia, model CAPM
 

6. Pojištění

Význam pojištění ve finančním plánování
Životní pojištění, úmrtnostní tabulky
Neživotní pojištění
Ukazatele nákladovosti a její výpočet
 

7. Nemovitosti

Hypoteční úvěry a jejich druhy
Možnosti zajištění
Oceňování nemovitostí, LTV
Katastr nemovitostí
 

8. Daně

Daňový systém v ČR
DPH, Spotřební daň, Daň z nabytí nemovitých věcí
Daň z příjmu FO
Daň z příjmu PO
 

9. Legislativa

Základní principy, legislativa obecně
Spotřebitelské úvěry
Investice
AML zákon
Legislativa Investičních poradců a zprostředkovatelů
Zákon o spotřebitelském úvěru, Zákon o hypotečních úvěrech
Osobní bankrot, exekuce
 

10. Důchody a důchodové systémy

Důchodové systémy v ČR a zahraniční
Demografický vývoj, stav důchodového účtu
Pilíře důchodového plánování (průběžní systém, DPS, nemovitosti, investice,…)
Sociální dávky a podpora
 

11. Finanční plánování a jeho principy

Analýza klientských potřeb, ochrana příjmů
Analýza stávajících produktů klienta
Sestavení finančního plánu
Využití pojistných a investičních produktů ve finančním plánu
Praktické případy a případová studie

Uchazeč o certifikační zkoušku €FA™ musí splňovat tyto podmínky:

 

  • Minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitou
  • Minimálně tři roky prokazatelné praxe v oblasti finančního poradenství a plánování nebo jeden rok této praxe spolu s úspěšným absolvováním programu pro přípravu k certifikační zkoušce €FA™
  • Čistý trestní rejstřík
  • Podání přihlášky
  • Úhrada poplatku za vykonání zkoušky

Zkouška pro získání certifikátu €FA™  probíhá nejprve formou 90 minutového písemného testu. Po splnění písemné části probíhá ústní část zkoušky, kde uchazeč musí obhájit komplexní finanční plán před odbornou porotou.