Zajištění a důchody (27.-28.11.2019)

Pojištění

Cílem je poskytnout komplexní průpravu k problematice pojištění, a to jak po teoretické, tak po praktické stránce v oblasti životního i neživotního pojištění. Tato část se také věnuje podstatě chápání rizik a zásadám pojišťování těchto rizik. Rovněž se věnuje principům řízení rizik a úloze manažera pro řízení rizik, rizikům souvisejícím se ztrátou příjmu, vlastnictvím majetku a právní odpovědností. Pozornost je zaměřena i na schopnost vyhodnotit různé druhy pojištění, jichž se používá ke snižování možnosti ztráty, a schopnostem rozlišit další vhodné mechanismy pro prevenci nebo snížení ztráty. Výstupem tohoto modulu je rovněž dostatečná orientace v systému sociálního pojištění, schopnost analyzovat základní parametry pojistných smluv, pochopení principů v pojištění majetku a odpovědnosti.

Důchody a důchodové systémy

První oblast se zabývá poznatky o důchodovém systému v ČR i zahraničí, základními pojmy, problémy i trendy důchodových systémů. Další oblast podrobně seznámí s prvním pilířem důchodového systému, variantami druhého pilíře (důsledky zrušení) a možnostmi třetího dobrovolného pilíře důchodového systému. Důraz je kladen na vlastnosti běžných i alternativních produktů z pohledu příspěvků, možností participace zaměstnavatele, státní podpory, daní, čerpání dávek a prostředků a předčasného ukončení. V tomto modulu je rovněž nutno se zabývat i strategiemi financování penze na reálné bázi, hodnocením jejich atributů, tedy rizika, likvidity, předčasného ukončení, diverzifikace, očekávané výnosnosti i psychologických aspektů. Součástí modulu je specifikace dalších individuálních pilířů klienta, které mohou být tvořeny kombinací různých investičních nástrojů z předchozích lekcí.

Zahájení

9:00 AM

Středa, Listopad 27, 2019

Konec

6:00 PM

Čtvrtek, Listopad 28, 2019

Adresa

Praha

Koho potkáte?