Legislativa, etika a finanční plánování (26.-27.2020)

Finanční plánování a jeho principy

Tato lekce je závěrečnou lekcí celého kurzu, kde se využívá poznatků ze všech předchozích modulů k řešení a obhajobě komplexních případových studií z různých životních situací a z oblasti osobního finančního plánování. Jedná se tedy o řešení praktických příkladů a reálných případů, prezentovány jsou i přístupy řešení v zahraničí a ukázky variantních (nestandardních) řešení. Může se jednat o ukázku řešení pro různé klienty (standardní, resp. průměrný klient, velmi bohatý klient, rodinná společnost, nebonitní klient, apod.).

Legislativa a etika

Lekce představuje základy právního systému ČR, oblastem veřejného a soukromého práva. Rovněž se podrobnějším způsobem věnuje otázkám regulace finančního trhu v ČR a národním i evropským etickým standardům v oblasti podnikání na finančním trhu, zejména v oblasti finančního poradenství a plánování.

Zahájení

9:00 AM

Středa, Únor 26, 2020

Konec

6:00 PM

Čtvrtek, Únor 27, 2020

Adresa

Praha

Koho potkáte?