rejnus

prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.

lektor v oblasti investice

Profesor Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity a Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně.

Autorem ojedinělé publikace věnující se principům a zákonitostem fungování finančních trhů  s názvem „Finanční Trhy“.

Absolvent magisterského studijního oboru Ekonomika a řízení a vědecké aspirantury na fakultě strojní VUT v Brně. V roce 1994 habilitován na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně v oboru Finance, v roce 2003 jmenován profesorem v oboru Odvětvová ekonomika a management.

Profesní kariéru začal jako plánovač a posléze vedoucí oddělení bilancování energetických oborů na GŘ ŠKODA Plzeň. Poté nastoupil jako vysokoškolský učitel na PEF MZLU v Brně, kde následně působil jako vedoucí ústavu financí.

Je členem vědecké rady Fakulty podnikatelské VUT v Brně a vědecké rady Vysoké školy finanční a správní v Praze. V minulosti byl členem „Moravské záchranné ekonomické komise“ jihomoravského hejtmana.

Other Member

123a74f

Ing. Dagmar Bednáriková, PhD.

Lektorka v oblasti daně
Peter_Miklos

Judr. Peter Mikloš

LEKTOR V OBLASTI PRÁVO A LEGISLATIVA
michal korejs_final

Ing. Mgr. Michal Korejs

LEKTOR V OBLASTI POJIŠTĚNÍ A DŮCHODOVÉ SYSTÉMY
seflova

Ing. Olga Šeflová

lektorka, specialistka na metodickou a poradenskou činnost v oblasti bankovnictví